maanantai 3. huhtikuuta 2017

Oltti vahvoi, näytetti sisu ja märisti saunas.

Tänäpe mää miättisi et millast o ko o sisukas. Mää ole vähä sitä miält et kaik suamalaise ova sisukkait mut kaik sisukkaa ei ol suamalaissi. Siihe et o sisukas ei tart ol mittä muut ko vähä jääräpää. Saa ol paliki, mut vähinttäs hiuka.


No mitä se sit o jos o 'jääräpää'? Se o vähä ko joku sairaus mut pali pahemp. Ko normaaliste sairaude joko perityvä, tarttuva taik sit kehkeytyvä ittekses. Mut tämä teke sitä kaikke. Kaike pahin o jos tämä kulkke suvus. Sillo ko o sukujuhla ni kyl o poka jääräpäit kool. Kaik ova eri miält keskenäs ja ain mää ole paremp ku tua. Mut ans katto ko olla kahrestas velipoja kans liikenttes ja mää haasta riita. Kyl se veli tiättä et mää ole vääräs ja tehn vääri mut silti se o mu pualellan. Ja sit viäl jos meil sanota et "sää es kyl onnistu tosa" ni kat vaa, kyl mää näytä millai tämä tehrä.


Me suamalaise olla miättiväissi. Mää luule et sen tähre meit luulla tuppisuiks. Mut se ei pir paikkas, ei sit yhtä. Kyl me puhella, mut me tartteta ensteks joku kehe me luateta. Taik sit me tartteta sauna. Sauna o meil tärkkiä ja se mikä siäl tapahtu ni jää sin. Ja toine o mettä. Jos me suamalaise ei pääst mettä taik sauna ni me tulla kaheleiks. Taik oikkiammi enämp kaheleiks.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Laminoitti suamalaisuudel kirje.

Mitä o suamalaisuus? Se o hankala sano yksinkerttaseste. Mää sanosi joskus aikka takasi et kulttuuri o vähä ko köysi. Se muuttu punojies muk...